15 Aralık 2007 Cumartesi

4.SINIF GÜNLÜK PLAN

DERS PLANI
..../..../.........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 4/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Düzen alıştırmalarında temel duruşlar
AMAÇ : Düzen alıştırmalarında temel duruşları yapabilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
2.Hafif tempolu koşu.
1. Yana kayma adımlarıyla koşu.
2. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
3. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
4. Eller belde gövde ile daire çiz.
5. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
6. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. “Rahat” ve “Hazır ol” duruşların öğrenciler tarafından tekrar edilmesinin sağlanması.
2. Birerli geniş kolda sayı sayılması
3. Sağa, sola ve geriye dönüşlerin gösterilmesi ve öğrenciler tarafından komut ile birlikte yapılmasının sağlanması.
4. Çömelik ve diz üstü duruşların gösterilerek uygulanması
5. Bank ve cephe duruşların uygulanması
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi.

DAVRANIŞLAR:
1. “Rahat” ve “Hazır ol” duruşları yapma
2. Sayı sayma
3. Sağa, sola ve geriye dönüşleri yapma
4. Çömelik ve diz üstü duruşları yapma
5. Bank ve cephe duruşlarını yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Öğrenciler sıra ile komut verip sınıfın da ona uymasının istenmesi.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1.Serbest olarak oyun oynatılması.
Selamlaşma ve bitiriş.

Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü