2 Ocak 2008 Çarşamba

GÜNLÜK PLAN
..../..../.........

DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Ders Düzeni hakkında bilgi verme
AMAÇ : Ders düzeni hakkında bilgi verilebilmesi
ARAÇ : Spor sahası
BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin geniş kolda birerli sıra olmalarının sağlanması
2. Ders içerisinde uymaları gereken kuralların söylenmesi
3. Beden eğitimi dersinde kıllık kıyafet hakkında bilgi verilmesi
4. Spor kolu başkanının öğrenciler tarafında açık oylama ile seçilmesi
5. Spor kolu başkanının görevlerinin açıklanması
DAVRANIŞLAR:
1. Ders kurallarına uyma
2. Kılık kıyafet ile birliği sağlama
3. Başkan seçme
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyun oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


-
DERS PLANI
...../...../..........

DERS : Beden Eğitimi
SINIF: 5/A
SÜRE : 40’
KONU : Ders bilgileri. Düzen alıştırmaları.
AMAÇ : Ders düzeni hakkında ve Düzen alıştırmaları hakkında bilgi edinebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
5. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
6. Eller belde gövde ile daire çiz.
7. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
8. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin geniş kolda birerli sıra olmalarının sağlanması
2. Ders içerisinde uymaları gereken kuralların söylenmesi
3. Beden eğitimi dersinde kıllık kıyafet hakkında bilgi verilmesi
4. Spor kolu başkanının öğrenciler tarafında açık oylama ile seçilmesi
5. Spor kolu başkanının görevlerinin açıklanması
6. Öğrencilerin derin kolda dörderli sıra olmalarının sağlanması.
7. “Rahat” ve “hazır ol” komutları açıklanması
8. “Uygunu adım ileri marş” komutu ile yürümelerinin istenmesi
9. Yürüyüş esnasında çark yapmanın açıklanması ve uygulanması
10. Yürürken komut ile durmalarının sağlanması

DAVRANIŞLAR:
1. Komut ile yürüme ve durma
2. Komut ile çark yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Komut ile tarak geçişi yap

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Serbest olarak oyun oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


DERS PLANI
..../..../.........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Düzen alıştırmaları. Çeşitli şekilde dizilme ve sıralanma
AMAÇ : Çeşitli şekilde dizilme ve sıralanabilme.
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
2.Hafif tempolu koşu.
1. Yana kayma adımlarıyla koşu.
2. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
3. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
4. Eller belde gövde ile daire çiz.
5. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
6. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. “Rahat” ve “Hazır ol” duruşların gösterilmesi ve öğrenciler tarafından tekrar edilmesinin sağlanması.
2. Birerli geniş kolda sayı sayılması
3. Sağa, sola ve geriye dönüşlerin gösterilmesi ve öğrenciler tarafından komut ile birlikte yapılmasının sağlanması.
4. Derin kolda sıra olunması ve ikişerli, üçerli vs. olunması
5. Geniş kolda sıra olunması ve ikişerli, üçerli vs. olunması
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi.

DAVRANIŞLAR:
1. “Rahat” ve “Hazır ol” duruşları yapma
2. Sayı sayma
3. Sağa, sola ve geriye dönüşleri yapma
4. Derin ve geniş kolda şekil değiştirme

DEĞERLENDİRME:
1. Öğrenciler sıra ile komut verip sınıfın da ona uymasının istenmesi.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1.Serbest olarak oyun oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
..../..../.........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Düzen alıştırmalarında temel duruşlar
AMAÇ : Düzen alıştırmalarında temel duruşları yapabilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
2.Hafif tempolu koşu.
1. Yana kayma adımlarıyla koşu.
2. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
3. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
4. Eller belde gövde ile daire çiz.
5. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
6. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. “Rahat” ve “Hazır ol” duruşların öğrenciler tarafından tekrar edilmesinin sağlanması.
2. Birerli geniş kolda sayı sayılması
3. Sağa, sola ve geriye dönüşlerin gösterilmesi ve öğrenciler tarafından komut ile birlikte yapılmasının sağlanması.
4. Çömelik ve diz üstü duruşların gösterilerek uygulanması
5. Bank ve cephe duruşların uygulanması
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi.

DAVRANIŞLAR:
1. “Rahat” ve “Hazır ol” duruşları yapma
2. Sayı sayma
3. Sağa, sola ve geriye dönüşleri yapma
4. Çömelik ve diz üstü duruşları yapma
5. Bank ve cephe duruşlarını yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Öğrenciler sıra ile komut verip sınıfın da ona uymasının istenmesi.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1.Serbest olarak oyun oynatılması.
Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
..../..../.........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Düzen alıştırmaları
AMAÇ : Düzen alıştırmalarında temel duruşları ile koordinasyon geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
2.Hafif tempolu koşu.
1. Yana kayma adımlarıyla koşu.
2. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
3. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
4. Eller belde gövde ile daire çiz.
5. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
6. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Geniş kolda birerli sıra olmalarının sağlanması
2. Derin kolda dörderli sıra olmaları sağlanması
3. Uygun adım yürüyüş yapılması
4. Yürürken ayak değiştirme gösterilmesi ve yapmaları istenmesi
5. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi
DAVRANIŞLAR:
1. Derin kolda uygun adım yürüme
2. Ayak değiştirme yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Öğrenciler sıra ile komut verip sınıfın da ona uymasının istenmesi.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1.Serbest olarak oyun oynatılması.
Selamlaşma ve bitiriş.
Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


DERS PLANI
..../..../.........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’+ 40’
KONU : Değerlendirme
AMAÇ : Düzen alıştırmaları ile ilgili bilgileri sınayabilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
2.Hafif tempolu koşu.
3.Yana kayma adımlarıyla koşu.
4.Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
5.Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
6.Eller belde gövde ile daire çiz.
7.Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
8.El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1.Sınav hakkında bilgi verilmesi
2.Değerlendirme puanları
- Rahat ve hazır ol duruşları 30 Puan
- Dönüşler 30 “
- Yürüyüş 40 “


BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “On pas” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
..../..../.........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Sürat koşuları
AMAÇ : Koşularla sürat ve çabukluğu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
5. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
6. Eller belde gövde ile daire çiz.
7. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
8. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Sınıfın ikişerli derin kolda sıra olmaları sağlanması
2. Koşular hakkında bilgi verilmesi
3. Sürat koşuları hakkında bilgi verilmesi
4. Hafif tempo koşarken uyarı ile hız artırılması
5. 50-75m hızlı koşma yapılması
6. Yüksek çıkıştan hızlı (10-20m) koşu yapılması
7. Alçak çıkıştan (10-20m) koşu yapılması
8. Değişik duruşlardan uyarı ile hızlı koşu yapılması
DAVRANIŞLAR:
1. 50 – 75m Koşu yapma
2. Yüksek çıkıştan koşu yapma
3. Alçak çıkıştan koşu yapma
4. Değişik duruşlarda uyarı ile koşu yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Dörderli gruplarla alçak çıkıştan yarış yapılması

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1.Serbest olarak oyun oynatılması.
2.Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Atlamalar. Uzun atlama
AMAÇ : Atlamalarla ilgili sürat ve çabukluğu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
5. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
6. Eller belde gövde ile daire çiz.
7. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
8. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Sınıfın derin kolda birerli sıra olmaları sağlanması
2. Atlamalar hakkında bilgi verilmesi
3. 2-3 yürüyüş adımıyla yukarı sıçrama yapılması
4. Ard arda sıçrarken çabuk olarak kolları yukarı çekme
5. Yerinden uzun atlama yapılması

DAVRANIŞLAR:
1. Atlamalar hakkında bilgi alma
2. Yürüyüş adımıyla sıçrama
3. Sırma esnasında kol çekme
4. Uzun atlama yapma

DEĞERLENDİRME:
9. Uzun atlama yarışı yapılması

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1.Serbest olarak oyun oynatılması.
2.Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
GÜNLÜK PLAN
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Serbest cimnastik. Değişik cimnastik duruşları
AMAÇ : Atmalar ile ilgili temel beceriler edinebilme
ARAÇ : Spor sahası
BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
1. Hafif tempolu koşu.
2. Yana kayma adımlarıyla koşu.
3. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
4. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
5. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
6. Eller belde gövde ile daire çiz.
7. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
8. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin halka oluşturmaları istenmesi
2. Ayakta duruşta, kas ve eklemleri geliştirici hareketler yapılması
3. Çömelik duruşta kas ve eklemleri geliştirici hareketler yapılaması
4. Diz üstü duruşla bağlantılı serbest hareketler yapılması
5. Bank duruşu ile bağlantılı kas geliştirici hareketler yapılması
6. Cephe duruşunda şınav yapılması
7. Cephe duruşunda elleri yerden kaldırmadan bacaklarını kolların arasından geçirilmesi
8. Ayakta duruşta esnetme hareketleri yapılması
9. Uzun oturuşta esnetme hareketleri yapılması
DAVRANIŞLAR:
1. Ayakta duruşla bağlantılı hareketler yapma
2. Çömelik duruşta hareketler yapma
3. Diz üstü duruşta hareketler yapma
4. Esnetme hareketleri yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Duruşlarla bağlantılı küçük seriler yapmalarını isteyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyun oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
GÜNLÜK PLAN
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Yer hareketleri
AMAÇ : Yer hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası, Cimnastik minderi

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Tempo artırmalı koşu yapılması.
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
9. Eller belde gövde ile daire çiz.
10. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
11. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Minder üzerinde beşik hareketi yapılması
2. Öne takla gösterilerek açıklanması
3. Öne takla öğrenciler tarafından yapılması
4. Öne açık bacak takla gösterilerek açıklanması ve yapılması
5. Mum duruşu gösterilerek yapılması
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Beşik hareketi yapma
2. Öne takla yapma
3. Mum duruşu yapma
4. Mum duruşundan geriye yuvarlanma yapma
DEĞERLENDİRME:
1. Hareketleri kullanılarak bağlantılı bir şekilde seri oluşturulması
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “Uçan top” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
GÜNLÜK PLAN

...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Serbest cimnastik. Değişik cimnastik duruşları
AMAÇ : Atmalar ile ilgili temel beceriler edinebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
9. Hafif tempolu koşu.
10. Yana kayma adımlarıyla koşu.
11. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
12. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
13. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
14. Eller belde gövde ile daire çiz.
15. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
16. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
ESAS DEVRE:
10. Öğrencilerin halka oluşturmaları istenmesi
11. Ayakta duruşta, kas ve eklemleri geliştirici hareketler yapılması
12. Çömelik duruşta kas ve eklemleri geliştirici hareketler yapılaması
13. Diz üstü duruşla bağlantılı serbest hareketler yapılması
14. Bank duruşu ile bağlantılı kas geliştirici hareketler yapılması
15. Cephe duruşunda şınav yapılması
16. Cephe duruşunda elleri yerden kaldırmadan bacaklarını kolların arasından geçirilmesi
17. Ayakta duruşta esnetme hareketleri yapılması
18. Uzun oturuşta esnetme hareketleri yapılması
DAVRANIŞLAR:
5. Ayakta duruşla bağlantılı hareketler yapma
6. Çömelik duruşta hareketler yapma
7. Diz üstü duruşta hareketler yapma
8. Esnetme hareketleri yapma
DEĞERLENDİRME:
2. Duruşlarla bağlantılı küçük seriler yapmalarını isteyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyun oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


GÜNLÜK PLAN
...../..../...........

DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Yer hareketleri
AMAÇ : Yer hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası, Cimnastik minderi

BAŞLAMA DEVRESİ:
12. Selamlaşma ve yoklama.
13. Hafif tempolu koşu.
14. Yana kayma adımlarıyla koşu.
15. Tempo artırmalı koşu yapılması.
16. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
17. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
18. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
19. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
20. Eller belde gövde ile daire çiz.
21. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
22. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
7. Minder üzerinde beşik hareketi yapılması
8. Öne takla gösterilerek açıklanması
9. Öne takla öğrenciler tarafından yapılması
10. Öne açık bacak takla gösterilerek açıklanması ve yapılması
11. Mum duruşu gösterilerek yapılması
12. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
5. Beşik hareketi yapma
6. Öne takla yapma
7. Mum duruşu yapma
8. Mum duruşundan geriye yuvarlanma yapma
DEĞERLENDİRME:
1. Hareketleri kullanılarak bağlantılı bir şekilde seri oluşturulması
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “Uçan top” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.
Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40’ + 40’
KONU : Yer hareketleri
AMAÇ : Yer hareketlerinde kendine güven duygusu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası, cimnastik minderi

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Tempo artırmalı koşu yapılması.
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
9. Eller belde gövde ile daire çiz.
10. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
11. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin minder önünde sıra olmaları sağlanması
2. Sıra ile mum duruşu yapmaları sağlanması
3. Sıra ile V duruşu yapmaları sağlanması
4. V duruşundan açık bacak geriye takla yapmaları istenmesi
5. Mum duruşundan geriye takla yapılması,

DAVRANIŞLAR:
1. Mum duruşu yapma
2. Mum duruşunda geri takla yapma
3. V duruşu yapma
4. V duruşundan geriye takla yapma

DEĞERLENDİRME:
1.Hareketler bağlantılı bir şekilde yapılmasının istenmesi

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Stafet yarışları yapılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.
Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
GÜNLÜK PLAN
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Serbest hareketler
AMAÇ : Değişik şekildeki duruşlarla tüm kas ve eklemeleri çalıştırabilme
ARAÇ : Spor sahası, Cimnastik minderi

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
1. Düzen alıştırmaları
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Tempo artırmalı koşu yapılması.
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
9. Eller belde gövde ile daire çiz.
10. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
11. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Ayakta duruşta bacakları öne ve yana savrulması
2. Diz üstü duruşta öne ve geri sallanma hareketi yapılması
3. Bank duruşunda kedi kamburu yapılması
4. Ters cephe duruşunda bacaklar hareket ettirilmeden kollarla ileriye ve geriye doğru mesafe kat edilmesi
5. İkili el arabası hareketi yapılması
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Diz üstü duruşta sallanma yapma
2. Bank duruşunda kedi kamburu yapma
3. İkili el arabası yapma
DEĞERLENDİRME:
1. Hareketleri sayı ve ritim eşliğinde yapılması
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “Uçan top” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

GÜNLÜK PLAN
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Değerlendirme
AMAÇ : Yer hareketleri ile becerileri değerlendirebilme
ARAÇ : Spor sahası, Cimnastik minderi

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Yana kayma adımlarıyla koşu.
5. Tempo artırmalı koşu yapılması.
6. Serbest olarak ısınma hareketleri yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin sırayla öne ve geriye takla yapmaları istenmesi
2. Mum duruşu yaparak geriye yuvarlanma yapmaları istenmesi
3. “ V “ duruşu yapılması
4. Sınav hakkında bilgi verilmesi
A. Öne takla
- Bacak gerginliği 10 puan
- Tüm vücut sıkılığı 5 “
- Harekette düzgünlük 5 “
- Artistik puan 5 “
B. Geriye takla
- Bacak gerginliği 10 puan
- Tüm vücut sıkılığı 5 “
- Harekette düzgünlük 5 “
- Artistik puan 5 “
C. Mum duruşu
- Bacak gerginliği 10 puan
- Tüm vücut sıkılığı 5 “
- Harekette düzgünlük 5 “
- Artistik puan 5 “
D. “ V “ duruşu
- Bacak gerginliği 10 puan
- Tüm vücut sıkılığı 5 “
- Harekette düzgünlük 5 “
- Artistik puan 5 “
TOPLAM 100 PUAN

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “Uçan top” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

GÜNLÜK PLAN
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Araçla hareketler.
AMAÇ : Araçlı hareketlerle ilgili koordinasyonu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası, Cimnastik minderi,cimnastik ipi, cimnastik sopası
BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2.Düzen alıştırmaları
1. Hafif tempolu koşu.
2. Yana kayma adımlarıyla koşu.
3. Tempo artırmalı koşu yapılması.
4. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
5. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
6. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
7. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin cimnastik sopası almaları ve dörderli derin kolda sıra olmalarının sağlanması
2. Kolları yana açarak birbirlerine eşit uzaklıkta açılmaları sağlanması
3. Cimnastik sopası tutma şeklinin gösterilmesi
4. Öğrenciler ayakta cimnastik sopası önde yukarı baş üstüne kaldırarak parmak üstünde yükselinmesi ve tekrar başlangıç durumuna geçilmesi
5. Başlama vaziyetinden dirsekler ve dizler gergin gövdenin öne esnetilmesi
6. Başlangıç duruşunda gövde sağa sola esnetilmesi
7. Başlangıç duruşunda sopa ensede gövde sağa sola esnetilmesi
8. Başlangıç duruşundan sopa ensede gövde yere paralel duruma getirip bir süre bekletilmesi
9. Uzun oturuşta gövdenin öne doğru esnetilmesi
10. Aynı duruşta gövdenin sağ ve sol bacağa esnetilmesi
11. Çift ayak ip atlama yapılması
12. Tek ayak ip atlayarak belirli mesafe yürünmesi
13. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Cimnastik sopası ile ilgili değişik şekilde hareketler yapabilme
2. Tek çift ayak ile değişik şekillerde ip atlayarak yürüme
DEĞERLENDİRME:
1.Cimnastik sopası ile daha değişik hareketler yapabilrmisiniz?sorusu sorulması
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Futbol oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Basketbol.
AMAÇ : Basketbol ile ilgili temel beceriler edinebilme
ARAÇ : Spor sahası, basketbol topları

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
1. Düzen alıştırmaları
2. Hafif tempolu koşu.
3. Yana kayma adımlarıyla koşu.
4. Tempo artırmalı koşu yapılması.
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
9. Eller belde gövde ile daire çiz.
10. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
11. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
12. Kızlar beş erkekler on şınav yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin derin kolda dörderli sıra olmaları sağlanması
2. Basketbol hakkında genel bilgi verilmesi
3. Basketbol topunun tutma şekli gösterilerek açıklanması
4. Basketbol temel duruş gösterilmesi ve uygulanması
5. Basketbol’da üç temel pas gösterilerek açıklanması
6. Göğüs pas açıklanarak uygulanması
7. Yerden pas açıklanarak uygulanması
8. Baş üstü pas açıklanarak uygulanması
9. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Basketbol oyununu tanıma
2. Basketbol oyunu ile ilgili duruşları yapma
3. Pas verme

DEĞERLENDİRME:
1. Paslaşmanın koşarak yapılmasını isteyiniz
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Uçan top oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Voleybol oyun kuralları
AMAÇ : Voleybol oyun kurallarını tanıyabilme
ARAÇ : Spor sahası, beynelmilel Voleybol oyun kuralları kitapçığı

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Voleybol oyununun tanımı yapılması
2. Voleybol oyunu saha ölçüleri açıklanması
3. Voleybol oyunu teçhizatının açıklanması
4. Voleybol oyun düzeninin açıklanması
5. Topla oynama düzeninin açıklanması

DAVRANIŞLAR:
1. Voleybol oyunu tanıma
2. Voleybol oyun kurallarını tanıma

DEĞERLENDİRME:
1.Voleybol oyunu kaç sayıda biter ?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Yüzük oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.
Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 4/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Basketbol oyunu
AMAÇ : Basketbol ile ilgili temel beceriler edinebilme.
ARAÇ : Spor sahası, basketbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
Selamlaşma ve yoklama.
Düzen alıştırmaları
Hafif tempolu koşu.
On pas oyunu oynatılması.
Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
Eller belde gövde ile daire çiz.
Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
Öğrencilerin derin kolda dörderli sıra olmaları sağlanması
Basketbol hakkında genel bilgi verilmesi
Basketbol topunun tutma şekli gösterilerek açıklanması
Basketbol temel duruş gösterilmesi ve uygulanması
Basketbol’da üç temel pas gösterilerek açıklanması
Göğüs pas açıklanarak uygulanması
Yerden pas açıklanarak uygulanması
Baş üstü pas açıklanarak uygulanması
Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Basketbol’da temel duruşlar
2. Top tutma
3. Pas verme

DEĞERLENDİRME:
1.Yapılan hareketleri koşma esnasında yapmalarını isteyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Stafet yarışları yapılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Basketbol.
AMAÇ : Basketbol ile ilgili temel beceriler edinebilme
ARAÇ : Spor sahası, basketbol topları

BAŞLAMA DEVRESİ:
Selamlaşma ve yoklama.
Düzen alıştırmaları
Hafif tempolu koşu.
Yana kayma adımlarıyla koşu.
Tempo artırmalı koşu yapılması.
Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
Eller belde gövde ile daire çiz.
Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
Kızlar beş erkekler on şınav yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin derin kolda dörderli sıra olmaları sağlanması
2. Basketbol hakkında genel bilgi verilmesi
3. Basketbol topunun tutma şekli gösterilerek açıklanması
4. Basketbol temel duruş gösterilmesi ve uygulanması
5. Basketbol’da üç temel pas gösterilerek açıklanması
6. Göğüs pas açıklanarak uygulanması
7. Yerden pas açıklanarak uygulanması
8. Baş üstü pas açıklanarak uygulanması
9. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Basketbol oyununu tanıma
2. Basketbol oyunu ile ilgili duruşları yapma
3. Pas verme

DEĞERLENDİRME:
1. Paslaşmanın koşarak yapılmasını isteyiniz
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Uçan top oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


GÜNLÜK PLAN

...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Serbest hareketler
AMAÇ : Değişik şekildeki duruşlarla tüm kas ve eklemeleri çalıştırabilme
ARAÇ : Spor sahası, Cimnastik minderi

BAŞLAMA DEVRESİ:
Selamlaşma ve yoklama.
Düzen alıştırmaları
Hafif tempolu koşu.
Yana kayma adımlarıyla koşu.
Tempo artırmalı koşu yapılması.
Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
Eller belde gövde ile daire çiz.
Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.

ESAS DEVRE:
1. Ayakta duruşta bacakları öne ve yana savrulması
2. Diz üstü duruşta öne ve geri sallanma hareketi yapılması
3. Bank duruşunda kedi kamburu yapılması
4. Ters cephe duruşunda bacaklar hareket ettirilmeden kollarla ileriye ve geriye doğru mesafe kat edilmesi
5. İkili el arabası hareketi yapılması
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Diz üstü duruşta sallanma yapma
2. Bank duruşunda kedi kamburu yapma
3. İkili el arabası yapma

DEĞERLENDİRME:
1. Hareketleri sayı ve ritim eşliğinde yapılması

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “Uçan top” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Hentbol.
AMAÇ : Hentbol ile ilgili temel beceriler edinebilme
ARAÇ : Spor sahası, hentbol topları

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Yana kayma adımlarıyla koşu.
5. Tempo artırmalı koşu yapılması.
6. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
7. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
8. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
9. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
10. Eller belde gövde ile daire çiz.
11. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
12. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
13. Kızlar beş erkekler on şınav yapılması

ESAS DEVRE:
1. Hentbol oyunu tanıtılması
2. Hentbol oyunu kuralları hakkında bilgi verilmesi
3. Hentbolde temel duruşun gösterilmesi ve uygulanması
4. Hentbolde paslaşmalar gösterilmesi ve uygulanması
5. Durarak ve havadan paslaşma yapılması
6. Durarak yerden paslaşma yapılması
7. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Temel duruşlar
2. Paslaşmalar

DEĞERLENDİRME:
1. Paslaşmanın koşarak yapılmasını isteyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “On pas” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI

...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Voleybol.
AMAÇ : Voleybol ile ilgili temel beceriler edinebilme
ARAÇ : Spor sahası, Voleybol topları

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Yana kayma adımlarıyla koşu.
5. Tempo artırmalı koşu yapılması.
6. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
7. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
8. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
9. Eller ensede kilitli sağa – sola esnetmeler
10. Eller belde gövde ile daire çiz.
11. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
12. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
13. Sağa ve sol hamlelerle esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Voleybol oyunu tanıtılması
2. Voleybol oyunu kuralları hakkında bilgi verilmesi
3. Voleybolda temel duruşun gösterilmesi ve uygulanması
4. Voleybolda paslaşmalar gösterilmesi ve uygulanması
5. Parmak pas açıklanarak gösterilmesi ve uygulanması
6. Manşet pas açıklanarak gösterilmesi ve uygulanması
7. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Voleybol oyunu tanımı
2. Temel duruşlar
3. Paslaşmalar

DEĞERLENDİRME:
2. Paslaşmanın file yanında yapmalarını isteyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. “Tenisbol” oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Değerlendirme
AMAÇ : Basketbol, hentbol temel becerilerini değerlendirebilme
ARAÇ : Spor sahası, basketbol ve hentbol topları

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Basketbol oyununun tanımı yapılması
2. Basketbol oyunu saha ölçüleri açıklanması
3. Basketbol oyunu teçhizatının açıklanması
4. Basketbol oyun düzeninin açıklanması

DAVRANIŞLAR:
1. Basketbol oyunu tanıma
2. Basketbol oyun kurallarını tanıma

DEĞERLENDİRME:
1. Basketbol oyunun kaç dakika oynanır ?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Katil kim oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Basketbol oyun kuralları
AMAÇ : Basketbol oyun kurallarını tanıyabilme
ARAÇ : Spor sahası, beynelmilel basketbol oyun kuralları kitapçığı

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Basketbol oyununun tanımı yapılması
2. Basketbol oyunu saha ölçüleri açıklanması
3. Basketbol oyunu teçhizatının açıklanması
4. Basketbol oyun düzeninin açıklanması

DAVRANIŞLAR:
1. Basketbol oyunu tanıma
2. Basketbol oyun kurallarını tanıma

DEĞERLENDİRME:
1. Basketbol oyunun kaç dakika oynanır ?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Katil kim oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........

DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Hentbol oyun kuralları
AMAÇ : Hentbol oyun kurallarını tanıyabilme
ARAÇ : Spor sahası, beynelmilel hentbol oyun kuralları kitapçığı

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
12. Düzen alıştırmaları
13. Hafif tempolu koşu.
14. Değişik şekil ve tempoda koşular
15. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
16. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
17. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
18. Eller belde gövde ile daire çiz.
19. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
20. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
21. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Hentbol oyununun tanımı yapılması
2. Hentbol oyunu saha ölçüleri açıklanması
5. Hentbol oyunu teçhizatının açıklanması
6. Hentbol oyun düzeninin açıklanması

DAVRANIŞLAR:
1.Hentbol oyunu tanıma
3. Hentbol oyun kurallarını tanıma

DEĞERLENDİRME:
1.Hentbol oyunun kaç dakika oynanır ?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Katil kim oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Voleybol oyun kuralları
AMAÇ : Voleybol oyun kurallarını tanıyabilme
ARAÇ : Spor sahası, beynelmilel Voleybol oyun kuralları kitapçığı

BAŞLAMA DEVRESİ:
Selamlaşma ve yoklama.
Düzen alıştırmaları
Hafif tempolu koşu.
Değişik şekil ve tempoda koşular
Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
Eller belde gövde ile daire çiz.
Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
Voleybol oyununun tanımı yapılması
Voleybol oyunu saha ölçüleri açıklanması
Voleybol oyunu teçhizatının açıklanması
Voleybol oyun düzeninin açıklanması
Topla oynama düzeninin açıklanması

DAVRANIŞLAR:
Voleybol oyunu tanıma
Voleybol oyun kurallarını tanıma

DEĞERLENDİRME:
1.Voleybol oyunu kaç sayıda biter ?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Yüzük oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI

...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Halk Oyunları
AMAÇ : Halk Oyunları ile ilgili temel becerileri elde edebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin geniş kolda tek sıra olmaları sağlanması
2. Türk kültüründe halk oyunlarımızın yeri anlatılması
3. Halk oyunların milli birliğe olan etkisi açıklanması
4. Adıyaman yöresi oyunları hakkında bilgi verilmesi
5. “Yürüme” oyunu gösterilmesi ve açıklanması. Öğrenciler tarafından tekrar edilmesi
6. “Üçleme” oyunu gösterilerek açıklanması ve öğrenciler tarafından tekrar edilmesi.

DAVRANIŞLAR:
1. Basit ve bileşik ritimlerle yürüme
2. “Üçleme” oyununu oynama

DEĞERLENDİRME:
1. Halk Oyunlarının gelenek ve göreneklerimizi nasıl yansıtır?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Futbol oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Halk Oyunları
AMAÇ : Halk Oyunları ile ilgili koordinasyonu geliştirebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin Geniş kolda birerli sıra olmaları istenmesi
2. Düz halay “İğdeli gelin” oyunu gösterilmesi
3. Oyunun öğrencilerle birlikte sayı ile oynanması
4. Oyunun şarkısı söylenilerek oynanması
5. Oyunun yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Basit ve bileşik ritimlerle 2 sayılı yana düz yürüyebilme
2. “İğdeli gelin” oyunun ezgisini söyleme ve oynama

DEĞERLENDİRME:
1. Sınıfı iki gruba ayırıp ekip başı seçiniz. Ekip başı mendil savurarak halay çekmelerini isteyiniz.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Halk Oyunları. Mahali Oyunlar
AMAÇ : Halk Oyunlarını tanıyabilme ve oynamaya istekli olabilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin gruplara ayrılmaları sağlanması
2. Her gruptan bildiği bir yörenin oyununu oynamaları istenmesi
3. Oyunların ezgileri söylemelerinin istenmesi
4. Oyunların yeterince tekrar edilmesi

DAVRANIŞLAR:
1. Bildiği bir yöre oyununu oynama
2. Oyunun ezgisini söyleme

DEĞERLENDİRME:
1. Oyunun doğuşunu kısaca anlatınız

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü

DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Değerlendirme
AMAÇ : İşlenen konularla ilgili bilgi ve becerileri değerlendirebilme
ARAÇ : Spor sahası

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Sınıfın gruplara ayrılmasının sağlanması
2. Üçleme ve tırge oyununun oynamaları istenmesi - 25 puan
3. İğdeli gelin oyununu oynamaları istenmesi - 25 puan
4. Bildikleri bir mahali oyun oynamaları istenmesi - 50 puanBİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyunu oynatılması.
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Basketbol temel becerileri.
AMAÇ : Basketbol ile ilgili temel beceri edinebilme.
ARAÇ : Spor sahası, basketbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin gruplara ayrılmalarının sağlanması
2. Değişik şekilde top sürmeleri istenmesi


3. Pas çeşitlerinin gösterilmesi ve anlatılması
4. Karşılıklı paslaşmalarının istenmesi


5. İkili koşarak paslaşmalarının istenmesi
6. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi

DAVRANIŞLAR:
1.Top sürme.
2. Paslaşma yapma.

DEĞERLENDİRME:
1. Basketbol oyunu nasıl ve nereden başlar.
2. 5 sn kuralı nedir.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Basketbol oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Voleybol temel becerileri.
AMAÇ : Voleybol ile ilgili temel beceri edinebilme.
ARAÇ : Spor sahası, voleybol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin gruplara ayrılmalarının sağlanması
2. Grupların birerli olarak tek kolda sıra olmalarının sağlanması. Her grubun önüne bir öğrenci çıkmasının istenmesi.
3. Parmak pas açıklanarak gösterilmesi.
4. Sıraların önünde bulunan öğrenci sırayla top atması istenmesi diğerleri de parmak pas ile geri vermeleri sağlanması
5. Manşet pas açıklanarak gösterilmesi ve parmak pasta ki gibi sırayla uygulanması
6. Grupların daire oluşturmalarının sağlanması ve top yere düşmeden paslaşmalarının istenmesi
7. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi.

DAVRANIŞLAR:
1.Parmak pas yapma.
2. Manşet pas yapma.

DEĞERLENDİRME:
1. Voleybol saha ölçülerini söyleyiniz.
2. Voleybol takımı kaç kişiden oluşur.
3. Servis nereden atılır.
BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Voleybol oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Hentbol temel becerileri.
AMAÇ : Hentbol ile ilgili temel beceri edinebilme.
ARAÇ : Spor sahası, hentbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin gruplara ayrılmaları sağlanması
2. Hentbol oyunu hakkında genel hatırlatmalar yapılması
3. Hentbolde temel duruşların gösterilmesi ve açıklanması
4. Hentbolde pas çeşitleri gösterilmesi ve açıklanması
5. Havadan ve yerden pas durarak yapılması
6. Paslaşmaların belirli bir mesafe giderek yapılması
7. Top sürme açıklanması ve uygulanması
8. Hareketlerin yeterince tekrar edilmesi ve hataların düzeltilmesi
DAVRANIŞLAR:
1.Temel duruşlar
2.Top sürme.
3.Durarak ve hereketliyken paslaşma

DEĞERLENDİRME:
1. Çapraz geçiş yapmalarını isteyiniz.

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Hentbol oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü


DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Hentbol hazırlayıcı oyunlar.
AMAÇ : Hentbolü dostça oynama kazananı kutlama kaybetmeyi kabullenme .
ARAÇ : Spor sahası, hentbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması
ESAS DEVRE:
1. Öğrencilerin gruplara ayrılmaları sağlanması
2. Hentbolde pas çeşitleri gösterilmesi ve açıklanması
3. Havadan ve yerden pas durarak yapılması
4. Paslaşmaların belirli bir mesafe giderek yapılması
5. Top sürme açıklanması ve uygulanması
6. Top sürme sonrası çapraz geçiş yapmaları istenmesi
7. Gurpların eleme usulü maç yapmaları sağlanması
DAVRANIŞLAR:
1.Paslaşmalar
2.Top sürme.
3.Çapraz geçiş
4.Oyun sırasında kendi ve rakip arkadaşlarına saygılı olma
5. Takımın başarısının sevincini ve üzüntüsünü paylaşma

DEĞERLENDİRME:
1. Kenar atışı nedir?
2. Aut atışı nedir?

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Vücudu dinlendirici hareketler yapılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Değerlendirme
AMAÇ : Voleybol ve basketbol ile ilgili becerilerini sınayabilme.
ARAÇ : Spor sahası, voleybol ve basketbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
8. Öğrencilerin gruplara ayrılmaları sağlanması
Öğrencilere sınav hakkında bilgi verilmesi
Değerlendirme:
- Voleybolda parmak pas - 20 puan
- Voleybolda manşet pas - 20 puan
- Basketbol’da göğüs pas - 20 puan
- Basketbol’da yerden pas - 20 puan
- Basketbol’da baş üstü pas - 20 puanBİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Vücudu dinlendirici hareketler yapılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul MüdürüDERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Futbola hazırlayıcı oyunlar.
AMAÇ : Futbolu dostça oynama kazananı kutlama kaybetmeyi kabullenme .
ARAÇ : Spor sahası, futbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1. Selamlaşma ve yoklama.
2. Düzen alıştırmaları
3. Hafif tempolu koşu.
4. Değişik şekil ve tempoda koşular
5. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
6. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
7. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
8. Eller belde gövde ile daire çiz.
9. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
10. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
11. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması

ESAS DEVRE:
1. Öğrenciler dört gruba ayrılmaları sağlanması
2. Gruplar kendi aralarında daire ayak içi vuruşla paslaşmaları sağlanması.
3. Dört adet oyun alanı belirlenmesi ve her grubun kendi arasında eşit iki takıma ayrılması sağlanması
4. Her takım kendi arasında topu rakip takıma kaptırmadan beş pas yapmaları istenmesi bunu yapan bir sayı kazanacağı söylenmesi
5. Paslaşırken ayak içi vuruş yapmaları istenmesi
6. Topa sahip olmak isteyen takım kurallar çerçevesinde engelleme yapabilecekleri söylenmesi
7. Topa sahip olan takım oyuncusu kendi takım oyuncularından yardım alabilir.

DAVRANIŞLAR:
1.Paslaşmalar
2.Beş sayı oyununu oynama

DEĞERLENDİRME:
1. Pas alacak oyuncu topu takip etmeleri ve boş alana kaçmaları isteyiniz
2. Oyun içerisinde pas ve yardımlaşma en iyi hangi durumlarda yapıla bilindiğini söyleyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Futbol oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.


Kürşad Buğra KARAOĞLAN ........
Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü
DERS PLANI
...../..../...........
DERS : Beden Eğitimi
SINIF : 5/A
SÜRE : 40` + 40`
KONU : Hentbol hazırlayıcı oyunlar.
AMAÇ : Hentbolü dostça oynama kazananı kutlama kaybetmeyi kabullenme .
ARAÇ : Spor sahası, Hentbol topları.

BAŞLAMA DEVRESİ:
1.Selamlaşma ve yoklama.
1. Düzen alıştırmaları
2. Hafif tempolu koşu.
3. Değişik şekil ve tempoda koşular
4. Yerinde sıra olarak baş ile daire çiz.
5. Omuz ve kolları öne ve geriye çevir.
6. Eller ensede kilitli sağ sola dönüşler yapılması
7. Eller belde gövde ile daire çiz.
8. Dizleri bükmeden öne ve geriye esnetme hareketleri yap.
9. El ve ayak bilekleri çevirerek ısıt.
10. Sağa ve sola hamle ile esnetme yapılması
ESAS DEVRE:
1.Öğrenciler iki gruba ayrılmaları sağlanması
1. Gruplar kendi aralarında daire yapıp havada pasla paslaşmaları sağlanması.
2. Dört adet oyun alanı belirlenmesi ve her grubun kendi arasında eşit iki takıma ayrılması sağlanması
3. Her takım kendi arasında topu rakip takıma kaptırmadan beş pas yapmaları istenmesi bunu yapan bir sayı kazanacağı söylenmesi
4. Paslaşırken havadan ve yerden pas yapmaları istenmesi
5. Topa sahip olmak isteyen takım kurallar çerçevesinde engelleme yapabilecekleri söylenmesi
6. Topa sahip olan takım oyuncusu kendi takım oyuncularından yardım alabilir.
DAVRANIŞLAR:
1.Paslaşmalar
2.Beş sayı oyununu oynama
3.Oyun oynarken kendi ve rakip arkadaşlarına kırıcı olmamama
4.Takımın kazanma sevincini ve kaybetme üzüntüsünü paylaşma

DEĞERLENDİRME:
1.Pas alacak oyuncu topu takip etmeleri ve boş alana kaçmaları isteyiniz
7. Oyun içerisinde pas ve yardımlaşma en iyi hangi durumlarda yapıla bilindiğini söyleyiniz

BİTİRİŞ DEVRESİ:
1. Hentbol oyunu oynatılması
2. Selamlaşma ve bitiriş.

Beden Eğitimi Öğrt. Okul Müdürü